Je blijft levenslang met elkaar verbonden door de kinderen. Hoe ga je samen het ouderschap vormgeven? Na de scheiding heb je als ouder allebei tijd nodig om in balans te komen. Je hebt jarenlang voor de kinderen gezorgd. Nu sta je als alleenstaande ouder voor allerlei keuzes. Dit brengt veel verwarring en onzekerheid met zich mee en er komen emoties los. De ouder die eerst naast je stond, blijkt in sommige situaties je tegenstander te zijn geworden.

Bij de andere ouder gelden andere regels dan bij jou. De andere ouder geeft het kind dure cadeaus en jij kunt je dit niet veroorloven. Allemaal vragen waar je direct geen antwoord op hebt. Het is niet handig om je kind op te zadelen met keuzes en beslissingen die hij/zij niet kan maken. Het kind wil goedkeuring van ouders en wil conflicten voorkomen. Als de ouders in conflict zijn, lukt het kind niet om partij te kiezen. Ouders vragen dit onbewust wel. Niet alleen woorden, ook de intonatie, de manier van doen geven aan hoe je over de andere ouder denkt. Het is als ouder van belang te kijken naar de behoefte van het kind en niet de onderlinge conflicten in het bijzijn van kinderen uitvechten.

Het is goed als beide ouders zich hier na de scheiding bewust van zijn. En je hebt als ouder allerlei vragen. Hoe voelt mijn kind zich? Hoe kan ik als ouder mijn kind helpen? Je wilt als ouder je kind zo goed mogelijk bijstaan in deze verdrietige situatie. Hoe doe je dat als je geen inzicht hebt in de gevoelswereld van je kind.

Advies en training
Vraagt u zich af hoe u om kan gaan met deze vragen en wilt u een deskundige die met u meedenkt?  Maak dan een afspraak.

Contact opnemen Jannie Datema