Workshop: Je mag zijn zoals je bent

In de workshop “Je mag zijn zoals je bent”, willen we met ouders nadenken over: mag je kind zijn zoals het is? Mag jij als ouder nog zijn wie je bent? Klopt dit? Ik doe wat ik doe want ik ben zoals ik ben!! Ik hoef geen rekening met anderen te houden, dat doen ze maar met mij!

Hoe kan ik weer in contact komen met mezelf en de ander op een respectvolle en liefdevolle manier? Wilt u hier met ons over praten en nadenken? Dan nodigen wij u uit om te komen op 30 september 2015 in een lokaal van Quality Communications aan de Pascalstraat 16 in Barneveld (industrieterrein de Valk). Entree gratis.

Inloop 19:15 – 19:30 dan starten we de workshop.

Aanmelden: info@kinderpraktijkdezon.nl

Je wordt ex-partner, maar ex-ouder worden bestaat niet!

Je blijft levenslang met elkaar verbonden door de kinderen. Hoe ga je samen het ouderschap vormgeven? Na de scheiding heb je als ouder allebei tijd nodig om in balans te komen. Je hebt jarenlang voor de kinderen gezorgd. Nu sta je als alleenstaande ouder voor allerlei keuzes. Dit brengt veel verwarring en onzekerheid met zich mee en er komen emoties los. De ouder die eerst naast je stond, blijkt in sommige situaties je tegenstander te zijn geworden.

Bij de andere ouder gelden andere regels dan bij jou. De andere ouder geeft het kind dure cadeaus en jij kunt je dit niet veroorloven. Allemaal vragen waar je direct geen antwoord op hebt. Het is niet handig om je kind op te zadelen met keuzes en beslissingen die hij/zij niet kan maken. Het kind wil goedkeuring van ouders en wil conflicten voorkomen. Als de ouders in conflict zijn, lukt het kind niet om partij te kiezen. Ouders vragen dit onbewust wel. Niet alleen woorden, ook de intonatie, de manier van doen geven aan hoe je over de andere ouder denkt. Het is als ouder van belang te kijken naar de behoefte van het kind en niet de onderlinge conflicten in het bijzijn van kinderen uitvechten.

Het is goed als beide ouders zich hier na de scheiding bewust van zijn. En je hebt als ouder allerlei vragen. Hoe voelt mijn kind zich? Hoe kan ik als ouder mijn kind helpen? Je wilt als ouder je kind zo goed mogelijk bijstaan in deze verdrietige situatie. Hoe doe je dat als je geen inzicht hebt in de gevoelswereld van je kind.

Advies en training
Vraagt u zich af hoe u om kan gaan met deze vragen en wilt u een deskundige die met u meedenkt?  Maak dan een afspraak.

Contact opnemen